Nya resultat visar brett användningsområde för Kanceras PFKFB3-hämmare.

2012-05-09

Kancera AB rapporterar idag att företaget påvisat effekt av dess PFKFB3-hämmare i tre olika typer av tumörceller. Utöver den tidigare rapporterade kombinationseffekten tillsammans med cisplatin i magcancerceller har man erhållit signifikant effekt vid behandling enbart med Kanceras PFKFB3-hämmare i tumörceller från koloncancer, magcancer och svårbehandlad cancer i bukspottkörteln.

Kancera har tidigare rapporterat om att läkemedelskandidater som riktar sig mot cancerns energiomsättning markant ökar magcancercellers känslighet för cisplatin, en beprövad kemoterapi. Kancera har nu också visat att dessa substanser, som hämmar enzymet PFKFB3, på egen hand markant hämmar tillväxten av celler från tre olika typer av cancerceller. Resultaten bidrar till ytterligare validering av utvecklingsprojektet och indikerar ett brett användningsområde för PFKFB3-hämmare inom cancerbehandling.

Kanceras VD, Dr Thomas Olin, kommenterar resultaten: ”Att våra PFKFB3 substanser på egen hand kan hämma tumörtillväxt i flera olika cancerformer är mycket positivt. Speciellt glädjande är att vi ser en effekt också i cancerceller från bukspottskörtel. Därmed förstärker vi ytterligare satsningen mot cancer i bukspottkörtel där redan vårt systerprojekt ROR ingår i kraft av lovande prekliniska effekter”.

Om PFKFB3-projektet
Genom att blockera mekanismer som gör det möjligt för cancerceller att anpassa sig till perioder av syrebrist, kan väg banas för helt nya behandlingsstrategier. Kanceras projekt bygger på att en specifik hämning av enzymet PFKFB3 vilket resulterar i minskad ämnesomsättning i cancercellerna och minskad celltillväxt. PFKFB3 är vanligare förekommande i syrefattig tumörervävnad än i frisk vävnad vilket skapar förutsättningar för en riktad effekt terapi med färre biverkningar än traditionell kemoterapi. En hämning av PFKFB3 förväntas svälta och försvaga tumörcellerna genom att minska dess glykolys och celldelning. På detta sätt kan man övervinna nuvarande problem med tumörers motståndskraft mot strålning och kemoterapi.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1000. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

Tillbaka