Kanceras ROR-hämmare visar effekt i human tumör-modell av cancer i bukspottskörtel.

2012-03-21

Kancera meddelar idag att man i samarbete med Professor Matthias Löhr vid Karolinska Institutet visat att Kanceras ROR-hämmare ger en god celldödande effekt i en mycket krävande modell av human cancer i bukspottskörteln. Effekten är signifikant bättre än den som erhålls av dagens standardterapi, gemcitabin. Kancera kommer att presentera data på Bio Europe Spring i Amsterdam den 21 mars.

Kancera har tidigare rapporterat att man utvecklat läkemedelskandidater som blockerar ROR och därmed selektivt dödar leukemiceller från patienter och cancer celler från bukspottskörteln. Den senare effekten har nu bekräftats i en mer krävande 3-dimensionell experimentell modell. Erfarenhetsmässigt är det i denna typ av modell svårare att finna substanser som effektivt angriper cancercellerna. Kanceras ROR-hämmare visade inte bara en god effekt i studien utan visade sig också vara mer effektiv än en hög dosering av standard-läkemedlet gemcitabin.

Professor Löhr kommenterar: ”Effekten av Kanceras substans är absolut den bästa vi sett i vårt modellsystem. Om man ser effekt i denna 3-dimensionella tumörmodell ökar möjligheterna att också kunna få motsvarande effekt i kliniska studier i patienter. Cancer i bukspottskörteln är mycket svårbehandlad och det medicinska behovet är enormt.”

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av proteiner som ger celler signaler för tillväxt och överlevnad, s.k. receptorer. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling men numer vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. ROR-familjen består av två receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal i tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel som riktas mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kanceras grundare Professor Håkan Mellstedt och andra forskare har dessutom rapporterat att en blockering av ROR leder till att vissa cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Tillbaka