Press

2023-11-17

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023 1 juli – 30 september 2023 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 9,2 Mkr (8,7 Mkr). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -10,5 Mkr (-10,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster för tredje...

Läs mer
2022-10-26

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022, 1 januari – 30 september, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

Tredje kvartalet i korthetSamt perioden 1 januari till 30 september 2022 Juli – septemberFinansiell sammanfattning för tredje kvartalet samt perioden januari – september 2021·        Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).·        FoU-kostnader uppgick till 8,7 Mkr (10,9 Mkr).·        Rörelseresultatet...

Läs mer
2021-11-19

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021, 1 januari – 30 september 2021, Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

Året i korthet Juli – septemberFinansiell sammanfattning för tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,05 Mkr). FoU-kostnader uppgick till 10,9 Mkr (8,8 Mkr). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till – 10,9Mkr (-9,3 Mkr). Resultat efter finansiella poster för...

Läs mer
2020-11-20

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020, 1 januari – 30 september 2020

Tredje kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 30 september 2020 Nettoomsättningen för perioden (januari till september) uppgick till 0,09 Mkr (3,3 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde 0,05 Mkr (0,20 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 28,1 Mkr...

Läs mer
2019-11-22

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019, 1 januari – 30 september 2019

Tredje kvartalet i korthet 1 juli – 30 september 2019 Nettoomsättning för perioden (januari till september) uppgick till 3,3 Mkr (0,1 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 0,2 Mkr (0,0 Mkr). FoU-kostnader för perioden uppgick till 27,5 Mkr (31,3 Mkr)...

Läs mer
2018-11-23

Komplettering-DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 september 2018

Kompletteringen avser hänvisning till Marknadsmissbruksförordningen

Läs mer
2018-11-23

DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 september 2018

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018, SAMT TREDJE KVARTALET I KORTHET • Nettoomsättning för perioden (januari till september) uppgick till 0,1 MSEK (0,1 MSEK) varav tredje kvartalet utgjorde 0,1 MEK (0,0 MSEK). • FoU-kostnader för perioden uppgick till 31,3 Mkr (39,8 Mkr)...

Läs mer
2017-11-17

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2017, 1 januari-30 september 2017

PERIODEN 1 JANUARI- 30SEPTEMBER I KORTHET, FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,8 Mkr (13,3 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 14,7 Mkr (4,6 Mkr) Rörelseresultatet för perioden uppgick till -44,2 Mkr (-15,8 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -16,6 Mkr (-5,2...

Läs mer
2016-11-18

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2016 1 januari-30 september 2016

Perioden januari till september 2016 i korthet,   FoU-kostnader för perioden uppgick till 13,3 Mkr (12,1 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 4,6 Mkr (3,2 Mkr).   Rörelseresultatet för perioden uppgick till -15,8 Mkr (-13,8 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde...

Läs mer
2015-11-20

Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2015. 1 januari-30 september 2015.

Perioden januari till september samt tredje kvartalet 2015 i korthet, FoU-kostnader för perioden uppgick till 12,1 Mkr (9,6 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 3,2 Mkr (2,7 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13,8 Mkr (-11,0 Mkr) varav tredje kvartalet...

Läs mer