Kancera har tilldelats finansiering för forskning om nya angreppssätt mot cancer

2016-09-22

Kancera har inom ramarna för EU:s forskningsprogram Horizon 2020 tilldelats ett forskningsanslag om cirka 500 000 Euro under tre år för finansiering av två doktorander i syfte att utforska hur cancercellers motståndskraft uppkommer och hur den kan brytas.

Kancera ingår i ett konsortium tillsammans med nio internationellt erkända forskargrupper som skall utforska området DNA-skaderespons i tumörceller (DNA damage response, DDR). DDR är ett av de mest lovande forskningsområdena för utveckling av nya läkemedel mot cancer som idag är obotlig.

EU har inom ramarna för Horizon 2020 tilldelat Kancera AB och dess partners anslag för ett forskningsprogram kallat SYNTRAIN (Synthetic lethality research training). Anslaget ger Kancera AB resurser att finansiera forskningen för två doktorander under tre år varefter Kancera AB finansierar det fjärde och sista forskningsåret. De två doktorandernas forskning kommer ske i nära samarbete med Prof. Thomas Helleday vid Karolinska Institutet.

Ett exempel på läkemedel som verkar genom DDR är de nya så kallade PARP-hämmarna mot behandlingsresistent muterad äggstockscancer, en behandlingstrategi som Prof. Thomas Helleday var först med att upptäcka. Under det senaste året har Kancera tillsammans med Prof. Thomas Helledays forskargrupp vid Karolinska Institutet visat att även PFKFB3 ingår i cancercellens DDR system och av denna anledning utgör en lovande måltavla för behandling av behandlingsresistent cancer. Kancera AB utvecklar nu läkemedel som hämmar PFKFB3 i syfte att öka effekten av cancerbehandlingar som riktas mot cancerns DNA.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var per den 29 juli 2016 cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida;
http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 22 september 2016 kl. 0830 CET.

Tillbaka