Kancera beskriver resultat från ROR-projektet i samband med presentation den 17 november

2016-11-17

I samband med en presentation för Aktiespararna den 17 november i Vimmerby beskriver Kancera nya resultat i ROR-projektet. Dessa resultat stödjer att bolagets ROR-hämmare kan komma att verka mot en typ av svårbehandlat lymfom. Cirka 15% av patienterna med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) utvecklar denna sjukdom, som kallas Richter´s syndrom.

Varken standardbehandlingarna eller de nyaste läkemedlen mot KLL har önskad effekt mot Richters syndrom. Därför finns det ett stort medicinskt behov av nya läkemedel mot denna sjukdom.

Undersökningar tillsammans med doktor Georgios Rassidakis vid Karolinska Institutet och MD Anderson Cancer Center (USA) har visat att tumörceller vid Richter´s syndrom bär på ROR1 hos en majoritet av undersökta patienter.

Kancera har även visat att bolagets ROR1 hämmare är verksamma mot cancerceller som är av samma typ som i Richters syndrom. Därmed kan den möjliga kliniska användningen av ROR1 hämmare komma att breddas.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst-, ovarial-, och lungcancer samt multipelt myelom.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR-riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas från och med den 31 oktober 2016 på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare var per den 14 oktober 2016 cirka 7800. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016 kl. 08:30 CET.

Tillbaka