Press

2024-02-23

Kancera ingår licensavtal avseende de globala kommersiella rättigheterna till resultaten från FRACTAL-studien

Kancera AB (publ) ger idag i samband med kvartalsrapporten för de fjärde kvartalet 2023 en övergripande operationell uppdatering och rapporterar att ett licensavtal har ingåtts med University of Newcastle. Genom avtalet erhåller bolaget exklusiva kommersiella rättigheter till de kliniska...

Läs mer
2024-02-06

Kancera presenterar statistisk analys av data från FRACTAL-studien

Kancera AB (Kancera) har tidigare rapporterat de initiala övergripande resultaten från FRACTAL-studien och presenterar idag statistiska analyser som visar att: det primära målet uppfylldes, då resultaten visade att administration med KAND567 var säker och tolerabel i högriskpatienter med ST-höjnings...

Läs mer
2023-12-22

Kanceras VD kommenterar resultaten i FRACTAL-studien

Kancera AB (publ) publicerar kommentarer från bolagets VD Peter Selin avseende de nyligen rapporterade positiva resultaten i FRACTAL-studien.

Läs mer
2023-12-20

Kancera rapporterar positiva övergripande resultat från FRACTAL-studien

Kancera AB (publ) rapporterar idag de övergripande resultaten från FRACTAL-studien, en dubbelblind placebo-kontrollerad explorativ fas IIa-studie med Kancera’s fraktalkinblockerare KAND567 i högriskpatienter med ST-höjnings hjärtinfarkt (STEMI) som genomgår akut kärlvidgande behandling. Studien uppnådde det primära målet vilket var att...

Läs mer
2023-11-17

Kancera ger operationell uppdatering i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023

I samband med den finansiella delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 ger Kancera AB (publ) en övergripande operationell uppdatering avseende bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145 i klinisk utvecklingsfas. Vidare rapporteras att de prekliniska projekten ROR1 och PFKFB3 avslutas...

Läs mer
2023-10-23

Kancera rapporterar att bolagets ansökan om att genomföra en fas I-studie av KAND145 har godkänts

Kancera AB (publ) rapporterar idag att det finska läkemedelsverket (FIMEA) har godkänt Kanceras ansökan om att genomföra en klinisk fas I studie av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND145.

Läs mer
2023-10-13

Kancera meddelar att övergripande resultat från FRACTAL studien beräknas rapporteras i slutet av december 2023

Kancera AB (publ) meddelar idag att bolagets rapportering av de övergripande resultaten från FRACTAL-studien försenas. Bolagets bedömning är nu att dessa resultat kan presenteras i slutet av december 2023.

Läs mer
2023-09-01

Kancera utser ny Chief Medical Officer

Kancera AB (publ) meddelar att bolaget utser Dr. Markus Jerling till ny medicinsk chef och Chief Medical Officer med tillträde idag den 1 september 2023.

Läs mer
2023-08-18

Kancera ger operationell uppdatering i samband med kvartalsrapporten för det andra kvartalet

I samband med kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2023 ger Kancera AB (publ) idag en operationell uppdatering och meddelar att övergripande resultat från FRACTAL studien förväntas presenteras under det fjärde kvartalet i år.

Läs mer
2023-07-24

Potentialen för Kanceras fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 inom kardiovaskulära sjukdomar bekräftas i nyligen publicerad forskningsartikel

Kancera AB (publ) kommenterar en nyligen publicerad översiktsartikel som sammanfattar klinisk forskning om hur fraktalkinsystemet driver på allvarliga hjärt-och kärlsjukdomar och potentialen för bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 som för tillfället studeras i FRACTAL-studien, en pågående fas IIa-studie i hjärtinfarktpatienter.

Läs mer