Press

2021-04-26

Kanceras valberedning föreslår inval av Petter Brodin i styrelsen

Kancera AB meddelar idag att bolagets valberedning föreslår inval av Petter Brodin som ny styrelseledamot vid årsstämman den 26 maj 2021. Samtidigt föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter och omval av nuvarande styrelseordförande. Valberedningens förslag i sin helhet kommer...

Läs mer
2020-05-20

Valberedningens förslag till årsstämman i Kancera AB

Valberedningen för Kancera AB (publ) lämnar de förslag till årsstämman den 28 maj 2020 som redovisas nedan. Valberedningen består av Peter Alarik (ägande genom Alarik Förvaltning AB), Clas Reuterskiöld, (företräder eget ägande) och Kancera AB:s styrelseordförande Erik Nerpin, som...

Läs mer
2016-12-23

VALBEREDNING KANCERA AB

Kancera AB har utsett en valberedning med uppgift att inför årsstämman den 30 maj 2017 framlägga förslag avseende ordförande vid stämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode åt styrelsen och eventuellt särskild arvodering för utskottsarbete, arvode...

Läs mer
2013-05-14

Valberedningen för Kancera AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2013

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)Valberedningen föreslår advokat Erik Nerpin som ordförande vid stämman. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12 på dagordningen)Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan...

Läs mer
2011-05-12

Förslag till val av styrelse i Kancera AB

Aktieägare som representerar mer än 40 procent av rösterna i Kancera AB föreslår att styrelsen ska ha fem ledamöter och föreslår omval av Håkan Mellstedt, Anders Essen-Möller, Bernt Magnusson, Erik Nerpin och Thomas Olin. Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelseordförande. Anders Åberg har avböjt omval för...

Läs mer