Kanceras valberedning föreslår inval av Petter Brodin i styrelsen

2021-04-26

Kancera AB meddelar idag att bolagets valberedning föreslår inval av Petter Brodin som ny styrelseledamot vid årsstämman den 26 maj 2021. Samtidigt föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter och omval av nuvarande styrelseordförande. Valberedningens förslag i sin helhet kommer att framgå av kallelsen till årsstämman.

Petter Brodin (1982), MD/PhD, är docent och läkare med speciellt fokus på barnimmunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Han leder ett laboratorium som utvecklar och tillämpar nya experimentella metoder och beräkningsmodeller för att beskriva immunsystemvariationer och dess roll i hälsa och sjukdomar.

Efter att ha avslutat läkarstudier och doktorerat vid Karolinska Institutet anslöt Petter Brodin till Mark M Davis laboratorium vid HHMI, Stanford University School of Medicine, som postdoktor för att undersöka ärftliga och icke-ärftliga orsaker till variationer i immunsystem hos tvillingar ( Brodin et al, Cell, 2015). Därefter återvände han till Sverige för att inrätta en nationell resurs på Science for Life Laboratory för en ny analytisk teknik, så kallad masscytometri, som används för att studera flera proteiner i enskilda celler. Han har också etablerat sitt eget forskningsprogram, som tillämpar system-immunologiska metoder för att studera immunsystemets utveckling tidigt i livet.

”Valberedningen är övertygad om att Petter Brodins medicinska erfarenhet och kompetens inom modern biomarkörutveckling kommer att vara ytterst värdefull för Kanceras vidare utveckling”, säger Erik Nerpin, ordförande i valberedningen och styrelseordförande för Kancera AB.

”Jag ser fram emot möjligheten att bidra till Kanceras utveckling av nya klasser av läkemedel som kan få stor betydelse i behandlingen av inflammatoriska sjukdomar och cancer”, säger Petter Brodin.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater som mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta,
Erik Nerpin, ordförande i valberedningen och styrelseordförande: 070-620 73 59

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Nanna Svartz Väg 4
171 65 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka