Förslag till val av styrelse i Kancera AB

2011-05-12

Aktieägare som representerar mer än 40 procent av rösterna i Kancera AB föreslår att styrelsen ska ha fem ledamöter och föreslår omval av Håkan Mellstedt, Anders Essen-Möller, Bernt Magnusson, Erik Nerpin och Thomas Olin. Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelseordförande. Anders Åberg har avböjt omval för att i fortsättningen fokusera på sitt uppdrag som VD i Sprint Bioscience AB, som är en av grundarna av Kancera och dess störste aktieägare.

Styrelsearvodet föreslås uppgå till 100 000 kronor till ordföranden och 50.000 kronor vardera till de tre ledamöter som inte är anställda i bolaget, totalt 250.000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Kanceras årsredovisning finns publicerad på bolagets hemsida http://www.kancera.com/.


Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling av leukemi samt projekt riktat mot cancerns förmåga att generera energi för att överleva. Kancera utvecklar även stamcellsbaserade cancermodeller för att med större precision kunna förutse kandidaternas effekt i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1600. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.


För ytterligare information, kontakta

Dr. Thomas Olin, VD, +46 73 520 4001

Adress:
Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm

Besök Kanceras hemsida: http://www.kancera.com/

Tillbaka