Press

2024-03-01

Kancera offentliggör prospekt i samband med bolagets företrädesemission

Kancera AB ("Kancera" eller "Bolaget") offentliggjorde den 23 februari 2024 att styrelsen i Bolaget beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 121,9 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen ("Företrädesemissionen")....

Läs mer
2024-02-23

Kancera beslutar om en företrädesemission om cirka 121,9 MSEK

Styrelsen i Kancera AB ("Kancera" eller "Bolaget") har idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 121,9 MSEK ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen...

Läs mer
2022-10-31

Kancera offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Pressmeddelande Stockholm 2022-10-31 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER...

Läs mer
2021-05-04

Kancera offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt offentliggör ändrat antal aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING...

Läs mer
2020-03-24

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) offentliggör tilläggsprospekt avseende pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA...

Läs mer
2020-03-10

Kancera offentliggör prospekt i samband med nyemission

Styrelsen i Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units som beslutades den 6 mars 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.kancera.se),...

Läs mer
2018-05-16

Kancera offentliggör tilläggsprospekt med anledning av  patentansökan för förlängt produktskydd och ny produktformulering för KAND567

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) har, med anledning av att Bolaget den 16 maj 2018 offentliggjorde Bolagets patentansökan för KAND567, upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i...

Läs mer
2018-05-02

Kancera AB (publ) offentliggör prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information i samband med företrädesemission om 60 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner....

Läs mer
2016-05-04

Kancera AB: Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Kancera

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG...

Läs mer
2013-11-15

Kancera AB (publ) offentliggör prospekt avseende nyemission, teckningstid 25 november – 11 december 2013

Styrelsen för Kancera AB har upprättat ett av Finansinspektionen godkänt prospekt med anledning av den förestående partiellt garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet kommer att finnas tillgängligt (enbart svenska) på www.kancera.se, www.aktieinvest.se samt www.gwkapital.se.

Läs mer