Press

2023-04-28

Kanceras årsredovisning för 2022 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.com. Se länk till pdf nedan.

Läs mer
2022-04-29

Kanceras årsredovisning för 2021 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.com. Se länk till pdf nedan.

Läs mer
2021-04-30

Rättelse: Kanceras årsredovisning för 2020 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se. Se länk till pdf nedan.

Läs mer
2020-04-30

Kanceras årsredovisning för 2019 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se.

Läs mer
2019-05-03

Kanceras årsredovisning för 2018 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se.

Läs mer
2018-04-20

Kanceras årsredovisning för 2017 offentliggjord

Kanceras årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se.

Läs mer
2017-05-05

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport, 2016

Kanceras årsredovisning för 2016 finns från och med idag, fredagen den 5 maj, tillgänglig via nedanstående länk (pdf-fil), samt på bolagets hemsida www.kancera.se

Läs mer
2016-04-28

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport, 2015

Kanceras årsredovisning för 2015 finns från och med idag, torsdagen den 28 april, tillgänglig via nedanstående länk (pdf-fil), samt på bolagets hemsida www.kancera.se. Årsredovisning 2015: http://www.kancera.com/sv/Investor-Relations/Rapporter/

Läs mer
2015-05-07

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport, 2014

Kanceras årsredovisning för 2014 finns från och med idag, torsdagen den 7 maj, tillgänglig via nedanstående länk (pdf-fil), samt på bolagets hemsida www.kancera.se. Årsredovisning 2014: http://www.kancera.com/sv/Investor-Relations/Rapporter/

Läs mer
2014-05-08

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport, 2013

Kanceras årsredovisning för 2013 finns från och med idag, måndagen den 5 maj, tillgänglig på bolagets hemsida www.kancera.se. Årsredovisning 2013: http://www.kancera.com/sv/Investor-Relations/Rapporter/

Läs mer