Kanceras årsredovisning för 2017 offentliggjord

2018-04-20

Kanceras årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.kancera.se.

Om Kancera (publ)
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 mars 2018 cirka 7300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB. 

För ytterligare information, kontakta, 
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01 
 

Adress:
Kancera AB (publ) 
Karolinska Institutet Science Park 
Banvaktsvägen 22 
SE 171 48 Solna 

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Kancera AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl 08.30 (CET) den 20 april 2018.

Tillbaka