Thomas Olin

Chief Scientific Officer och vice VDStyrelseledamot

Peter Selin

VD

Markus Jerling

CMO

Johan Schultz

VP R&D Operations

Maria Sahlberg

VP Regulatory Affairs & Compliance