Martin Norin

Chief Operating Officer

Hans Richter

Finansdirektör på konsultbasis

Thomas Olin

VDStyrelseledamotIR-kontakt

Johan Schultz

Projektdirektör Preklinik

Niclas Brynne

Chief Development Officer

Torbjörn Lundström

Chief Medical Officer

Peter Selin

vice VD