Thomas Olin

Vice VD, Chief Scientific Officer och ansvarig för FoUStyrelseledamot

Peter Selin

VDIR kontakt

Dr. Markus Jerling

CMO