Martin Norin

Chief Operating Officer

Thomas Olin

VDStyrelseledamotIR-kontakt

Johan Schultz

Projektdirektör Preklinik

Niclas Brynne

Chief Development Officer

Peter Selin

vice VDmed ansvar för affärsutveckling och partnerskap

Hanjing Xie

Chief Medical Officer