Press

2014-06-12

Kanceras optionsprogram till personalen avslutad

I enlighet med förslag från styrelsen i Kancera AB (publ) den 26 april 2011 och beslut vid årsstämman den 26 maj 2011 har ett optionsprogram för personal och närstående i motsvarande ställning genomförts. Perioden för inlösen av teckningsoptioner och...

Läs mer
2011-02-15

Kancera AB upptas till handel på First North den 25 februari

Kancera AB (publ) (”Kancera”) kommer att upptas till handel på NASDAQ OMX First North med första handelsdag fredagen den 25 februari 2011. Aktiens kortnamn är KAN. Upptagandet till handel är villkorat av att ägarspridningskravet enligt regelverket för NASDAQ OMX...

Läs mer