Kancera AB upptas till handel på First North den 25 februari

2011-02-15

Kancera AB (publ) (”Kancera”) kommer att upptas till handel på NASDAQ OMX First North med första handelsdag fredagen den 25 februari 2011. Aktiens kortnamn är KAN.

Upptagandet till handel är villkorat av att ägarspridningskravet enligt regelverket för NASDAQ OMX First North är uppfyllt. Detta kommer att ske vid registrering hos Bolagsverket av den nyligen avslutade nyemissionen.

Kancera kommer att offentliggöra bolagets bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2010 (28 april – 31 december) torsdagen den 24 februari 2011.
 

För ytterligare information, kontakta gärna,

  • Thomas Olin, VD: 0735 204001

Adress:
Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm
Besök gärna bolagets hemsida
www.kancera.com

Tillbaka