Kancera utökar antalet kliniker i pågående COVID19-studie av KAND567 efter myndighetsgodkännande i Danmark

2021-02-02

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att den regulatoriska myndigheten i Danmark nu har givit sitt godkännande för start av bolagets COVID-19-studie vid två universitetssjukhus. Detta innebär att den pågående fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i COVID-19-patienter nu kommer att genomföras parallellt vid tre sjukhus, varav ett i Sverige (Capio S:t Görans sjukhus). Målet med ökningen av antalet studiekliniker är, som tidigare kommunicerats, att påskynda rekryteringstakten.

Initieringsmöten med de två danska klinikerna kommer att ske under första halvan av februari varefter inklusionen av patienter kan påbörjas. Kancera uppskattar att rekryteringen och behandlingen av patienterna kan slutföras under april 2021. För ytterligare information om studien, se pressmeddelande publicerat den 18 december 2020 samt ”Frågor och Svar” på bolagets webbplats genom att klicka här.

De danska kliniker som kommer att ingå i Kanceras COVID-19-studie tillhör Odense och Hvidovre universitetssjukhus.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, verkställande direktör: 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver forskning och läkemedelsutveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm i syfte att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka