Kancera uppdaterar om lyckad fas I-studie samt planerad fas II-studie med KAND567 efter hjärtattack

2020-12-29

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att bolagets nya kapselprodukt med KAND567 har utvärderats i en lyckad fas I-studie i Finland och därmed är färdigställd för den planerade kliniska studien i patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Vidare samarbetar Kancera med professor Ioakim Spyridopoulos och stiftelsen Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust för att så snart som möjligt starta en gemensam fas II-studie med KAND567. Målet för studien är att utvärdera KAND567 med avseende på säkerhet och hjärtskyddande effekt genom analys av biomarkörer. Ansökan om tillstånd för studien beräknas sändas in till den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA under första kvartalet 2021.

”Trots de stora påfrestningar som den pågående pandemin innebär för sjukhusen ser vi goda möjligheter att starta den planerade hjärtstudien med KAND567 under det första halvåret 2021, vilket är cirka två månader senare än vad som tidigare planerats. Studien kommer att utföras vid Freeman Hospital i Storbritannien, vilket har rankats som ett av världens hundra bästa sjukhus. Att studiestarten kan ske i rimlig närtid beror på det stora engagemang och intresse som vår partner har för KAND567 och dess potential inom området hyperinflammation vid hjärtsjukdom”, säger Thomas Olin, vd för Kancera.

Den planerade fas II-studie med KAND567 efter hjärtattack kommer att omfatta sextio patienter inskrivna på sjukhus för hjärtinfarkt i hjärtkammarens framvägg. De behandlas under tre dygn med KAND567 eller placebo. Utvärdering sker dag 30 samt 90 efter första dos baserad på säkerhet, markörer för hjärt- och njurskyddande effekt, inflammation och allmänhälsa.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, verkställande direktör: 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver forskning och läkemedelsutveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm i syfte att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För mer information om Kanceras kliniska studier, se frågor och svar på hemsidan genom att klicka här.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka