Kancera meddelar att ansökan om klinisk fas IIa-studie med KAND567 efter hjärtattack har lämnats in till den brittiska läkemedelsmyndigheten

2021-05-21

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att ansökan om tillstånd att starta en fas IIa-studie som utvärderar säkerhet och hjärtskyddande effekt av KAND567 i hjärtinfarktpatienter har lämnats in till den brittiska läkemedelsmyndigheten, MHRA . Studien kommer att genomföras vid Freeman Hospital under ledning av professor Ioakim Spyridopoulos och stiftelsen Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust. MHRA har en handläggningstid om cirka 60 dagar vilket innebär att den tidigare kommunicerade tidsplanen kvarstår med planerad start av den kliniska studien under tredje kvartalet 2021.

När patienter med akut hjärtinfarkt får sin livräddande behandling aktiveras ofta en hyperinflammation som är kopplad till risk för allvarliga komplikationer som kroniska hjärtbesvär eller dödsfall. Studier visar att risken är speciellt stor hos patienter som har ett aktiverat fraktalkinsystem. Komplikationer som kopplas till fraktalkinsystemet är till exempel en försämrad funktion i de viktiga små kärl som försörjer hjärtmuskeln och en förändring av hjärtmuskelns utseende och funktion efter hjärtinfarkten, vilket är nära kopplat till kronisk hjärtsvikt. Kanceras läkemedelskandidat KAND567 blockerar fraktalkinsystemet och har visats minska inflammation och hjärtskada i flera sjukdomsmodeller.

Den planerade kliniska fas IIa-studien kommer att omfatta sextio patienter inskrivna på sjukhus för hjärtinfarkt i hjärtkammarens framvägg. Patienterna behandlas under tre dygn med KAND567 eller placebo. En utvärdering av säkerhet, markörer för hjärtskyddande effekt, inflammation och allmänhälsa sker dag 30 samt 90 efter första dos.

Kancera har tidigare meddelat att avtal har slutits med Stiftelsen för sjukhusen i Newcastle samt Newcastles universitet som innebär att fas II-studien av KAND567 i hjärtinfarktpatienter kan genomföras enligt Kanceras tidigare planerade kliniska budget om cirka 20 Mkr.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, verkställande direktör: 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Kanceras kliniska studier, se frågor och svar på hemsidan genom att klicka här.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka