Kancera adderar ytterligare en svensk klinik till den pågående kliniska studien av KAND567 i COVID-19

2021-03-31

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att Etikprövningsmyndigheten har givit sitt godkännande för start av bolagets COVID-19-studie vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Därmed expanderas den pågående fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i COVID-19-patienter, vilken nu kommer att genomföras parallellt vid fyra sjukhus – två i Sverige och två i Danmark. Syftet med det ökade antalet studiekliniker är att påskynda rekryteringen av patienter till studien.

Ett initieringsmöte med kliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås har genomförts, vilket innebär att rekrytering av patienter kan påbörjas omedelbart. Kanceras tidigare kommunicerade mål att slutföra rekrytering av patienter till studien under april 2021 kvarstår och inga ändringar har gjorts i studiens utformning eller omfattning. För ytterligare information om studien, se pressmeddelande publicerat den 18 december 2020 samt ”Frågor och Svar” på bolagets webbplats genom att klicka här.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, verkställande direktör: 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka