Översikt över Kanceras IP-portfölj

ProjektTyp av IP-skyddGeografierLängd på IP-skyddStatus
Fraktalkin KAND145SubstanspatentUSA, Europa, Asien*2039Beviljat i USA och Europa
ProduktionspatentUSA, Europa, Asien*
2039Beviljat i USA och
Japan
DataskyddUSA, EU, Kina, Japan5-10 år från marknadsintroduktionAnsökan sker efter godkänd produkt
Fraktalkin
KAND567
ProduktpatentUSA, Europa2039Ansökan
ProduktionspatentUSA, Europa, Asien*2039Beviljat i USA och Japan
SubstanspatentUSA, Kina, Japan, Big 4** i Europa2027Beviljat
DataskyddUSA, Europa, Kina, Japan5–10 år från marknadsintroduktionAnsökan sker efter godkänd produkt
RORi
KAN571/834
SubstanspatentUSA, Kina, Japan, Big 5** i Europa2037Ansökan i USA
Beviljat i övr. länder
PFKFB3i
KAN757
SubstanspatentUSA, Kina, Japan, Big 5** i Europa2032Beviljat

*Kina, Indien, Japan

**Big 4: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien (Big 5 inkl. Spanien)