Finansdirektör på konsultbasis

Hans Richter

Hans Richter är född 1949, MBA Uppsala Universitet, Fil Kand Stockholms Universitet. Richter har tidigare erfarenhet som styrelseproffs och CFO for hire. Han är styrelseledamot i Magelhusen AB, Icehotel AB, Gällöfsta Utbildning och Konferens, ­Vi går i mål AB och Acceptus AB. Tillträdde som Finansdirektör på konsultbasis 2019.

Tillbaka