Verkningsmekanismen för Kanceras läkemedelskandidat KAND567 kopplas till minskad risk för allvarliga komplikationer vid covid-19

2020-07-10

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att fristående forskare har publicerat resultat som visar att fraktalkinsystemet aktiveras vid covid-19 och att ökade nivåer av fraktalkin kopplas till svårare sjukdom. Resultaten innebär att sannolikheten ökar för att bolagets läkemedelskandidat KAND567 skall kunna motverka allvarliga komplikationer till följd av covid-19. 

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar genom att blockera fraktalkinreceptorn. Receptorn spelar en nyckelroll när kroppens immunsystem initierar inflammatoriska processer. Vid behandling med KAND567 blockeras fraktalkinreceptorn vilket hindrar vissa typer av immunceller att ansamlas i olika vävnader, vilket kan minska de skador som uppkommer vid hyperinflammation.

Hyperinflammation är ett tillstånd som kan drabba svårt sjuka patienter i den pågående covid-19-pandemin om immunsystemet i ett första skede misslyckas med att bekämpa viruset. Immunsystemet riskerar då att hamna i obalans och överreagera genom en andra våg av inflammation – hyperinflammation – som kan leda till allvarliga skador på lunga, hjärta och andra vitala organ1.

Ett oberoende forskarlag har nu publicerat resultat som visar att covid-19-patienter har en förhöjd koncentration av fraktalkin i blodet jämfört med friska och att en hög koncentration av fraktalkin i blodet ses vid ett förvärrat sjukdomstillstånd2. Genom att följa strömmen av immunceller i blodet hos covid-19-patienter har forskare kunnat visa att fraktalkin leder aktiverade immunceller in i vitala organ som lungor, hjärta och kärl. Djupgående analyser bekräftar infiltration av immunceller som styrs av fraktalkinsystemet i lungorna hos covid-19-patienter3. Studierna har gjorts i covid-19-patienter från att de läggs in på sjukhus med milda andningsbesvär, under intensivvård och genom rehabilitering3,4.

Resultaten stödjer sammantaget att en behandlingsstrategi som blockerar de sjukdomsdrivande immuncellerna i en tidig fas av covid-19 kan minska risken för hyperinflammation och därmed undvika intensivvård och en lång rehabilitering.

Kanceras planerade dubbelblindade och placebokontrollerade Fas II-studie i covid-19-patienter tar fasta på dessa nya resultat. KAND567 eller placebo kombineras med bästa standardbehandling redan i en tidig fas av sjukdomen när begynnande andningssvårigheter observeras. Under studien utförs strikt objektiva analyser av behandlingseffekten, bland annat i form av syremättnad och respiratorisk kapacitet. Dessutom genomförs en detaljerad kartläggning av immunologisk reglering på cell- och gennivå.

Studien har godkänts av Läkemedelsverket och är redo att starta med kort varsel efter godkännande från Etikprövningsmyndigheten. Den planeras omfatta 40 patienter varav hälften behandlas med KAND567 och den andra hälften utgörs av en placebogrupp. Behandlingen med KAND567 sker peroralt i form av kapslar två gånger per dag under sju dygn. En uppföljande hälsokontroll och provtagning sker efter avslutad behandling samt efter 90 dagar i syfte att följa rehabiliteringen.

Referenser

  1. The Lung, the Heart, the Novel Coronavirus, and the Renin-Angiotensin System; The Need for Clinical Trials. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00248
  2. Elevated Serum Endothelial Cell Adhesion Molecules Expression in COVID-19 Patients. The Journal of Infectious Diseases, jiaa349. https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa349
  3. Single-cell landscape of bronchoalveolar immune cells in patients with COVID-19. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0901-9
  4. Systems-level immunomonitoring from acute to recovery phase of severe COVID-19. https://doi.org/10.1101/2020.06.03.20121582

 

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under andra kvartalet 2020 ansökt om tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fraktalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

 

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01 

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

 

Tillbaka