Tidsplan för Kanceras nyemission

2018-04-27

I dag fredag den 27 april 2018 är sista dagen för handel i Kanceras aktie inklusive rätt att delta i företrädesemissionen.

I övrigt gäller följande tidsplan (angivna datum avser 2018):

Fredag 27 aprilSista dag för handel med aktier inklusive rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

Måndag 30 april: Första dag för handel med aktier exklusive rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

Onsdag 2 maj: Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt

Fredag 4 maj: Teckningsperiod startar, handel med uniträtter startar

Fredag 18 maj: Handel med uniträtter avslutas

Tisdag 22 maj: Teckningsperioden avslutas

Fredag 25 maj: Offentliggörande av utfall av Nyemissionen

Om Kancera
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 mars 2018 cirka 7 300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Science Park,
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 08:30 CET.

Tillbaka