ROR-teknologin ger högre träffsäkerhet än konkurrerande produkter

2012-02-08

Kanceras VD, Dr Thomas Olin, presenterar idag bolaget och nya data dess ROR inhibitor projekt på ”6th Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar” i Zürich.

I sin presentation, beskriver Dr Olin, hur Kancera, i samarbete med forskare på Karolinska Institutet, nu har visat i prekliniska studier att bolagets ROR-riktade preparat dödar leukemiceller med högre träffsäkerhet än tre konkurrerande läkemedelskandidater som riktas mot andra måltavlor i cancercellen (PI3Kδ, BTK och SYK).

”Att Kanceras ROR substanser står sig så starkt i internationell jämförelse är speciellt intressant mot bakgrund av att läkemedelskandidater riktade mot BTK och PI3Kδ har ut-licensierats av biotechbolag till läkemedelsbolag till attraktiva villkor under de senaste 12 månaderna”, säger Thomas Olin, VD Kancera.

Presentationen lyfter också fram hur information inhämtats om hur Kanceras ROR-aktiva substanser utövar sin effekt inne i cancercellen. Detta ger viktig vägledning för hur läkemedelskandidaterna ska verka för att få önskad effekt.

Kancera har tidigare rapporterat att bolagets aktiva substanser riktade mot ROR är 25 gånger mer träffsäkra än Fludarabin, det vanligaste läkemedlet för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Kancera har även rapporterat resultat som visar att mängden aktiverad ROR i aggressiva cancerceller från bukspottkörtel är hög och att Kanceras aktiva substanser i laboratorieförsök effektivt dödar dessa celler. Detta redan inom två dygn från start av den experimentella behandlingen.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av proteiner som ger celler signaler för tillväxt och överlevnad, s.k. receptorer. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling men numer vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. ROR-familjen består av två receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal i tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel som riktas mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler.

Dessutom har Kanceras grundare och andra forskare rapporterat att en blockering av ROR leder till att vissa cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Tillbaka