Nytt samarbete mellan forskare på Cancercentrum Karolinska och Kancera

2013-09-18

Professor Rolf Lewensohn och hans forskargrupp vid Cancercentrum Karolinska (CCK) har inlett ett samarbete med Kancera i syfte att utveckla terapier för att öka tumörers känslighet för kemoterapi- och strålbehandling vid flera solida tumörer.

Under samarbetet kommer Kanceras forskare att på uppdrag från forskargruppen vid CCK bistå med analys och utvärdering av läkemedelsegenskaper hos aktiva substanser som påverkar tumörers förmåga att motstå kemo-och strålterapi inducerade DNA skador.

Lewensohn har varit ledande i uppbyggnaden av ett kliniskt vård- och forskningsprogram för lungcancer i Stockholmsregionen. Under den senaste femårsperioden har han byggt upp ett kliniskt forskningsprogram för utveckling av ny cancerbehandling lokaliserat till CCK. Han är nu drivande i att etablera ”personalized cancer medicine” vid Karolinska Institutet.

Lewensohn och hans forskningsgrupp studerar hur kemoterapi och strålbehandling orsakar skador i tumörcellernas DNA och nedströms signalering. Han har tillsammans med sina medarbetare funnit att tumörer som har hög förmåga att reparera DNA-skador visar resistens mot strål- respektive kemoterapi av solida tumörer. Lewensohns forskargrupp arbetar nu med att identifiera proteiner som är ansvariga för behandlingsresistens samt även med läkemedel som kan användas för att kringgå sådan resistens.

”Vi är övertygade om att Kanceras kompetens inom kemi – och läkemedelsutveckling kommer hjälpa oss att ta vårt projekt framåt och ser fram emot ett spännande samarbete”, säger Professor Rolf Lewensohn.

”Vi är mycket glada över att Professor Lewensohns forskargrupp väljer att arbeta med Kancera. Kancera har sedan tidigare ett framgångsrikt samarbete med Professor Håkan Mellstedt på Cancercentrum Karolinska för utveckling av nya läkemedel mot svårbehandlade cancersjukdomar. Sammantaget ger dessa båda samarbeten Kancera ett starkt nätverk inom världsledande cancerforskning som sker med nära koppling till klinisk tillämpning” kommenterar Thomas Olin, VD för Kancera.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

Om Professor Lewensohns forskning
Besök gärna hemsidan http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=10264&l=en

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com
Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka