Ny patentansökan från Kancera grundlägger utveckling av ytterligare läkemedelskandidat inom Fractalkineprojektet

2018-07-06

Kancera AB (publ) meddelar härmed att unika blockerare av Fractalkinesystemet har patentsökts. Från de patentsökta blockerarna avser Kancera att vidareutveckla en ny läkemedelskandidat, vilket beräknas ta cirka 12 månader. Utvecklingen av denna nya läkemedelskandidat bedöms ej påverka den planerade kliniska Fas IIa-studien av KAND567.

Kancera har härmed under 2018 ansökt om två nya patent inom Fractalkineprojektet. Utöver föreliggande ansökan, som täcker blockerare av Fractalkinesystemet, ansökte Kancera under maj månad om patent för skydd av en ny syntesmetod för framställning av sådana framtida läkemedel. Den patentsökta syntesmetoden kan utnyttjas för framställning av såväl KAND567 som vissa av de nya patentsökta blockerarna.

Med två oberoende produkter (KAND567 samt en framtida ny läkemedelskandidat), som skyddas av separata patentansökningar, stärks Kancera möjligheter ytterligare att kommersialisera Fractalkineprojektet inom flera sjukdomsområden som tex kardiovaskulär sjukdom, inflammation och cancer.

Om Kancera

Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 mars 2018 cirka 7 300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Science Park,

Banvaktsvägen 22

171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018 kl.16.35 CET. 

Tillbaka