Kommuniké från extra bolagsstämma i Kancera AB

2020-04-09

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB beslutades i enlighet med styrelsens förslag att förlänga den första lösenperioden för teckningsoptionen TO4 som emitterats i den nyligen avslutade företrädesemissionen.

Ändringen innebär att två teckningsoptioner av serie TO4 ger rätt att under perioden 4 maj – 30 september 2020 teckna en ny aktie till kursen 0,47 SEK. 

De som inte utnyttjat teckningsoptionen TO4 för nyteckning under perioden 4 maj – 30 september  2020 kan under perioden 1 – 31 mars 2021, med stöd av två teckningsoptioner, teckna en aktie till kursen 0,85 SEK. Den andra teckningsperioden berörs inte av villkorsändringen.

I nyemissionen emitterades även teckningsoptioner av serie TO5. Tre teckningsoptioner av serie TO5 ger rätt att under juni – november 2021 teckna en ny aktie till kursen 1 SEK. Denna teckningsoption berörs inte av villkorsändringen.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under andra kvartalet 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fraktalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Tillbaka