Kanceras valberedning föreslår inval av Anders Gabrielsen i styrelsen

2018-04-26

Kanceras valberedning föreslår att årsstämman den 30 maj 2018 väljer in Anders Gabrielsen som ny styrelseledamot.

Anders Gabrielsen, MD, PhD, är klinisk specialist-läkare inom kardiologi samt invärtesmedicin från Karolinska Universitetssjukhuset, har disputerat vid Köpenhamns Universitet samt forskat vid Karolinska Institutet inom området translationell- och molekylär kardiovaskulär forskning. Parallellt med sin docentur i kardiologi vid Karolinska Institutet har Anders Gabrielsen arbetat internationellt med läkemedelsutveckling och medicinsk positionering av läkemedel på marknaden, bl.a. inom Bayer som medicinsk rådgivare och global specialistläkare inom Medical Affairs. Anders Gabrielsen har sedan 2016 arbetat för Novartis som direktör inom den Globala Medical Affairs enheten för kardiometabola läkemedel med ett speciellt ansvar för CANTOS-studien (1).

Resultat från Cantos-studien (Canakinumab1 Antiinflammatory Thrombosis Outcomes Study) som publicerades 2017 visade då för första gången att blockering av det medfödda immunsystemet kan leda till minskad risk för allvarliga hjärt-/kärl-händelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt samt minskad förekomst, samt långsammare utveckling, av lungcancer. Dessa resultat ligger till grund för Kanceras fortsatta utveckling av Fractalkineprojektet mot kardiovaskulära sjukdomar och cancer.

I övrigt föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter och omval av nuvarande styrelseordförande. Valberedningens förslag i sin helhet kommer att framgå av kallelsen till årsstämman.

Not
(1) Canakinumab är en antikropp mot cytokinen IL1beta.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 mars 2017 cirka 7300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Erik Nerpin, Ordförande i valberedningen och Styrelseordförande: 070-620 73 59

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 26 april, 2018 kl 08:30.

Tillbaka