Kanceras styrelse informerar om teckning i nyemission

2018-05-17

Kancera AB (publ) genomför f.n. en nyemission med teckning fram till den 22 maj. Emissionen sker med företräde till bolagets aktieägare upp till ett belopp om 60 MSEK, samt vid överteckning ytterligare 15 MSEK utan företräde. Huvudsyftet med emissionen är att finansiera fortsatt klinisk utveckling av Kanceras immunstyrande läkemedelskandidat KAND567 mot hjärtinfarkt och cancer, baserat på de goda resultat som nyligen erhållits från bolagets kliniska fas I-studie.

Kanceras styrelseledamöter kommer att teckna för sammantaget cirka 450 TSEK, varav VD Thomas Olin 150 TSEK.

För information om emissionen, se Prospekt som kan erhållas på GW Fondkommissions hemsida (www.gwkapital.se), på Kanceras hemsida (www.kancera.se) och Aktieinvest FK:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Om Kancera

Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 mars 2018 cirka 7 300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Science Park,

Banvaktsvägen 22

171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Tillbaka