Kanceras slutredovisning av EU-projektet SYNTRAIN har slutgodkänts.

2021-04-28

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att bolagets slutredovisning av EU-projektet SYNTRAIN har slutgodkänts av EU-kommissionen. Projektet har skett i samarbete med Karolinska Institutet och omfattar nya upptäckter inom cancerområdet samt utbildning av två doktorander. Godkännandet innebär att EU utför sista utbetalningen i projektet till Kancera om ca 0,6 Mkr.

I SYNTRAIN-projektet samlas världsledande forskare med kompletterande kunskaper inom DNA-reparation och cancer. Inom nätverket har Kancera anställt och utbildat två industridoktorander som beräknas disputera under andra kvartalet i år.

De två huvudsakliga upptäckerna sammanfattas i två uppmärksammade vetenskapliga artiklar (1, 2), som visar hur bolagets läkemedelskandidater KAND567 och KAND757 kan bidra till att öka effekten av kemoterapi och strålning i behandlingen av långt framskriden cancer.

”Vi är mycket nöjda med resultaten från projektet, som har stor betydelse för Kanceras vidareutveckling”, säger Thomas Olin, vd i Kancera AB.

  1. Cancers (Basel). 2021 Mar 22;13(6):1442. doi: 10.3390/cancers13061442.
  2. Nat Commun. 2018 Sep 24;9(1):3872. doi: 10.1038/s41467-018-06287-x.

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska Unionens Horizon 2020-forsknings och innovationsprogram enligt Marie Sklodowska-Curie-bidragsavtal nr 722729.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater som mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, vd Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Nanna Svartz Väg 4
171 65 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka