Kanceras ROR teknologi mot solida tumörer

2011-07-06

Vid ett cancerseminarium i Båstad imorgon den 7e juli presenterar Professor Håkan Mellstedt  grunden för en vidareutveckling av Kanceras ROR-teknologi i syfte att attackera svårbehandlade solida tumörer. Tidigare har Kancera rapporterat att ROR teknologin har genererat aktiva substanser som slår 25 gånger mer selektivt mot blodcancerceller från patienter som lider av kronisk leukemi än det idag mest använda cellgiftet mot denna sjukdom.

Nu startar Kancera utvecklingen läkemedelskandidater som även slår mot solida tumörer via ROR-1 och ROR-2. Kanceras existerande ROR-teknologi tillåter bolaget att, på kortare tid än vad som normalt är möjligt, utveckla läkemedelskandidater mot cancer i bukspottskörtel och prostata.

”Att Kanceras ROR-teknologi ger bolaget en fördel gentemot konkurrenter även inom ROR-2 området och för solida tumörer stöds av att vi redan har lyckats ta fram de första aktiva substanserna”, säger Thomas Olin, VD för Kancera AB. 

”Kanceras forskning riktas nu mot intensifierad utveckling av aktiva substanser som slår mot ROR-1 och ROR-2 och att visa terapeutisk potential för dessa i Kanceras hiT-system som baseras på tumörceller och stamceller från patienter” säger Håkan Mellstedt, Professor vid Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset samt grundare av Kancera.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling av leukemi samt projekt riktat mot cancerns förmåga att generera energi för att överleva. Kancera utvecklar även stamcellsbaserade cancereffektmodeller för att kunna studera om kandidaterna fungerar före tester i människa.  Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1000. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

Om ROR
ROR utgör en familj av proteiner som ger celler signaler för tillväxt och överlevnad, s.k. receptorer. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling men nu mer vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. ROR-familjen består av två receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. Medan ROR-1 i huvudsak är kopplad till blodcancer är ROR-2 i huvudsak kopplad till solida tumörer. På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och utvecklingssignal i tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel som riktas mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än omgivande frisk vävnad.

Dessutom har Kanceras grundare och andra forskare rapporterat att en blockering av ROR leder till att vissa cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Tillbaka