Kanceras läkemedelskandidat KAND567 ger positiv effekt på rörelseförmåga i preklinisk modell av ryggmärgsskada

2020-06-12

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att en fristående forskargrupp har publicerat resultat som visar att bolagets läkemedelskandidat KAND567 har en skyddande effekt på nervvävnad och dess funktion i en preklinisk sjukdomsmodell av ryggmärgsskada. Dessa nya forskningsresultat understryker potentialen hos KAND567 att skydda vitala organ genom att blockera hyperinflammation i en rad olika sjukdomstillstånd.

Läkemedelskandidaten KAND567 utvecklas för att skydda vitala organ vid svåra sjukdomstillstånd som till exempel akut hjärtsjukdom och allvarliga virusinfektioner. Kancera avser att under den senare delen av 2020 ansöka om tillstånd för att genomföra en klinisk fas II-studie i hjärtinfarktpatienter. Bolaget har dessutom nyligen ansökt om tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19-patienter.

Resultaten från den aktuella studien har tagits fram med en preklinisk sjukdomsmodell av ryggmärgsskada i vilken man påvisar att tillförsel av KAND567, en gång per dag, förbättrar läkningen av ryggmärgsskadan. Den positiva effekten på läkningsprocessen mättes som en signifikant förbättrad rörelseförmåga i förhållande till kontrollgruppen som inte fick någon aktiv behandling. En analys av ryggmärgen visar att KAND567 förhindrar att nervceller dör. En huvudsaklig orsak till denna nervskyddande effekt är sannolikt att KAND567 dämpar den hyperinflammation som uppkommer efter ryggmärgsskada. Detta återspeglades i en minskad nivå av de inflammationsdrivande cytokinerna IL-1beta och IL-6 i ryggmärgen. Dessa cytokiner har även kopplats till inflammatoriska skador i samband med hjärtinfarkt och covid-19. 

I studien inkluderades även den starkt antiinflammatoriska substansen metylprednisolon som jämförelsepreparat. Metylprednisolon är en kortikosteroid med dokumenterad antiinflammatorisk effekt i ryggmärgsskadade patienter, men har till följd av betydande biverkningar en begränsad klinisk användning. I den föreliggande prekliniska studien uppvisar KAND567 en mer uttalad nervskyddande effekt (färre döda nervceller) än metylprednisolon.

”De nya prekliniska forskningsresultaten visar åter att KAND567 har en stor potential att motverka vävnadsskador som orsakas av hyperinflammation och gör det än mer angeläget att så snabbt som möjligt initiera de första kliniska behandlingsstudierna”, säger Thomas Olin, vd för Kancera.

Studien har genomförts av en forskargrupp som är fristående från Kancera och finns publicerad i International Journal of Molecular Medicine 45: 1373-1384, 2020, där KAND567 refereras till som AZD8797. 

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under andra kvartalet 2020 ansökt om tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se
Tillbaka