Kanceras läkemedelskandidat KAND145 ger effektiv minskning av tumörstorlek i preklinisk modell av äggstockscancer

2021-11-22

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) presenterar idag prekliniska resultat som visar att KAND145 effektivt minskar tumörstorleken i en sjukdomsmodell av äggstockscancer. Dessa resultat ger även vägledning om vilken dos av KAND145 som kan vara effektiv mot tumören i framtida patientstudier. Därmed har Kancera nått väsentliga framsteg i de klinikförberedande studier som syftar till att utvärdera KAND145 som behandling av äggstockscancer.

Äggstockscancer drabbar årligen över 100 000 kvinnor och behovet av långvarigt verksamma behandlingar är stort då sjukdomen anses vara den mest svårbehandlade formen av gynekologisk cancer. Kanceras läkemedelskandidat KAND145 blockerar tumörcellernas förmåga att reparera sitt DNA vilket gör tumörerna mer känsliga för kemoterapi. KAND145 har därmed potential att bli ett värdefullt tillskott till behandlingen av svårbehandlad cancer. Kancera genomför nu prekliniska studier som förbereder kommande kliniska utveckling av KAND145.

Prekliniska resultat som presenteras idag visar att KAND145 i kombination med kemoterapi (cisplatin) effektivt minskar tumörstorleken i kemoterapi-resistent äggstockscancer i en preklinisk sjukdomsmodell (se bifogad figur). Detta tar Kanceras läkemedelsutveckling närmare det eftersträvade kliniska effektmåttet mot cancer.

Resultaten har genererats i en sjukdomsmodell där humana behandlingsresistenta cancerceller har transplanterats till zebrafisk där de bildar en tumör. Denna sjukdomsmodell vinner allt större erkännande då den visat god korrelation till kliniskt utfall i patienter.

Kanceras resultat ger även vägledning om vilken dos av KAND145 som kan vara effektiv mot tumören i framtida patientstudier. Under andra halvåret 2021 har KAND145 dessutom framgångsrikt producerats i kilokvantitet vilket möjliggjort planenlig start av toxikologiska studier. Sammantaget utgör detta väsentliga delsteg mot målet att under slutet av 2022 ansöka om start för en kombinerad klinisk fas I-/IIa-studie i cancerpatienter.

För ytterligare information:
Thomas Olin, vd, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01
www.kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av mot hjärt- njur- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation. Top-line data från fas IIa-studien i COVID-patienter har rapporterats under november 2021. Rekrytering av patienter till den andra fas IIa-studien, av inflammation efter hjärtinfarkt, förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Tillbaka