Kanceras HDAC6-projekt tilldelas anslag från Vinnova

2015-06-12

Kancera har av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA tilldelats ett anslag om totalt 2,000,000 kronor riktat till projekt som kan utvecklas till nya starka innovationer. Delutbetalningar av anslaget sker vid fyra tillfällen under det två-åriga projektet.

Anslaget kommer från det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) vilket är ett nationellt initiativ för att stärka svensk life science och stödja nya innovationer inom en rad folksjukdomar, bland annat tumörsjukdomar. Kanceras HDAC6 projekt, med målet att utveckla en läkemedelskandidat mot cancer med en unik verkningsmekanism, har av Vinnova och externa experter bedömts vara ett projekt baserat på nyskapande och unika idéer och som kan utvecklas till en stark innovation inom cancerområdet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Cancer Centrum Karolinska (CCK) och planeras även involvera svenska företag som Saromics Biostructures, MetaSafe och Adlego Biomedical.

Under december 2014 rapporterade Kancera att bolagets HDAC6-hämmare verkar genom ytterligare en unik mekanism som kan bidra till att hämma överlevnaden av cancerceller. Under 2015 har Kancera lämnat in en internationell patentansökan omfattande nya HDAC6 hämmare som i laboratoriestudier dödar såväl cancerceller som hjälparceller som återfinns i tumörer.

Om HDAC6-projektet

Histone deacetylaser (HDACs) är primärt involverade i att ta bort acetyl-grupper från s.k. histoner som påverkar hur vår arvsmassa lagras och aktiveras i cellkärnan. Vissa HDACs påverkar också cellernas funktion utanför cellkärnan. HDAC6 tillhör denna grupp av HDACs och har sin stora biologiska roll som reglerare av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser. Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills gett lovande resultat men begränsats av svåra biverkningar. Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC enzymer. Kanceras upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att förorsaka patienten svåra biverkningar. Dessutom verkar Kanceras HDAC6-hämmare selektivt och hämmande mot överlevnaden av cancerceller genom ytterligare en mekanism som slår mot ett ännu ej kommunicerat målprotein.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare som äger minst 500 aktier uppgick per den 31 mars 2015 till cirka 5500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka