Kanceras har erhållit första utbetalningen från EU för A-PARADDISE projektet

2014-02-20

Kancera meddelar att bolaget nu erhållit en första utbetalning från EU på 523.655 € för utförande av A-PARADDISE projektet som därmed har startats.

I augusti 2013 meddelade Kancera att bolaget tillsammans med internationella forskargrupper i projektet A-PARADDISE tilldelats ett anslag från Europeiska Unionens Sjunde Ramprogram för att utveckla läkemedel mot de svåra parasitsjukdomarna malaria, schistosomiasis, leishmaniasis och Chagas sjukdom. Det tre-åriga projektets totala anslag uppgår till 6 M€ varav Kanceras del om ca 950.000 € är störst.

Om A-PARADDISE
A-PARADDISE (Anti-Parasitic Drug Discovery in Epigenetics) är ett EU-finansierat projekt (avtal n° 602080) som syftar till att identifiera nya målproteiner för anti-parasitisk läkemedelsutveckling samt utveckla redan tillgängliga led-substanser mot schistosomiasis till läkemedelskandidater. Projektet kommer dessutom att utveckla led-substanser och eventuellt läkemedelskandidater mot målproteiner i följande parasiter (sjukdomar): Leishmania (leishmaniasis), Trypanosoma cruzi (Chagas sjukdom) och Plasmodium falciparum (malaria). A-PARADDISE projektet bygger vidare på det nyligen avslutade och mycket framgångsrika SEtTReND (Schistosoma Epigenetics – Targets, Regulation, New Drugs) projektet som var fokuserat mot schistosomiasis.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgick per den 31:a januari 2014 till cirka 4800. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är Kanceras vetenskapliga rådgivare.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka