Kanceras forskning uppmärksammas på årets största möte inom hjärt-kärlsjukdomar

2019-05-14

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att European Society of Cardiology valt ut Kanceras forskning för dess ”outstanding quality” vilket innebär en muntlig presentation som del av sessionen ”Advances in Science – Emerging treatments in acute coronary syndromes” vid det stora mötet ESC 2019 i september. Presentationen kommer att belysa tidigare rapporterade prekliniska resultat, som visar att KAND567 har en antiinflammatorisk effekt och skyddar hjärta-kärl vid hjärtinfarkt och åderförkalkning.

”Vårt fractalkine-projekt bryter ny mark inom hjärtforskningen. Att årets största vetenskapliga möte inom det kardiovaskulära området uppmärksammar vår forskning är glädjande och stärker vårt val av indikation” säger Thomas Olin, vd, Kancera AB.

Medförfattare i detta vetenskapliga arbete inkluderar forskare från University of Newcastle, Karolinska Institutet, AstraZeneca och Kancera.

Presentationen hålls på ESC 2019 i Paris den 3 september.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2019 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Tillbaka