Kanceras dotterbolag iNovacia har planenligt ansökt om företagsrekonstruktion

2012-11-26

Kancera informerade den 16 oktober om styrelsens beslut att ändra affärsmodellen från att utveckla läkemedel med i huvudsak interna laborativa resurser genom dotterbolaget iNovacia AB till att driva verksamheten med en begränsad organisation och lägre fasta kostnader. Som ett led i denna ändring av affärsmodellen har iNovacia AB i dag ansökt om företagsrekonstruktion.

I Kanceras nya organisation fokuseras tillgängliga resurser på leverans av en läkemedelskandidat i ROR projektet under 2013.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter 17 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.com/

Tillbaka