Kanceras doktorander har idag framgångsrikt försvarat två doktorsavhandlingar

2021-06-23

Idag har upptäckter presenterats av hur Kanceras läkemedelskandidaterna kan komma att användas mot resistent cancer. Den bakomliggande forskningen har framgångsrikt försvarats under två disputationer. Kanceras forskare belönades således med doktorsexamen efter sedvanlig detaljerad granskning av resultaten och under ledning av två utvalda cancerexperter från universitet i Tyskland respektive Holland.

Doktorsavhandlingarna (1,2) presenterar banbrytande prekliniska resultat som visar att Kanceras läkemedelskandidater KAND567 och KAND757 har förmåga att göra resistenta cancerceller känsliga för dagens standardbehandling med cellgifter.

”Vi är stolta över våra unga forskares engagemang, skicklighet och innovativa forskning som brutit mark för nya behandlingskoncept mot äggstocks- och tarmcancer, säger Thomas Olin, vd för Kancera AB.

Dessa projekt har fått finansiering från Europeiska Unionens Horizon 2020-forsknings och innovationsprogram enligt Marie Sklodowska-Curie-bidragsavtal nr 722729.

Referenser:

  1. Emerging roles of PFKFB3 and CX3CR1 in the DNA damage response and their potential as therapeutic targets in cancer” (Anna Huguet Ninou)
  2. Finding synergies for cancer treatment – New ways to modulate the DNA damage repair by CX3CR1 and PFKFB3 inhibition” (Jemina Lehto)

För ytterligare information:
Thomas Olin, vd, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01
www.kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater som mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Tillbaka