Kancera AB meddelar att bolagets delårsrapport januari-juni 2011 publiceras den 31 augusti 2011.