Kancera utser Joachim Forsgren till Chief Medical Officer

2016-12-23

Kancera AB (publ) meddelar idag att Joachim Forsgren (MD, PhD) har anställts som Chief Medical Officer och kommer i denna roll medicinskt ansvara för Kanceras produktportfölj. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD.

Joachim Forsgren (f.1954) är läkare och doktor i medicinsk vetenskap. Han har mer än 18 års erfarenhet av klinisk utveckling från ledande befattningar inom AstraZeneca där han har ansvarat för klinisk utveckling och patientsäkerhetsfrågor, bland annat som Site Head of Clinical Development, AstraZeneca R&D Södertälje. Senast kommer Joachim från en position som Vice President, Global Head Patient Safety, AstraZeneca, R&D.

”Vi är mycket glada över att välkomna Joachim Forsgren till Kancera. Han har en lång internationell erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling. Rekryteringen av Joachim är speciellt viktig i detta läge då vi befinner oss i ett intensivt skede av planeringen för våra kommande kliniska studier”, säger Thomas Olin, VD för Kancera AB.

”Jag ser fram emot att utveckla Kanceras lovande behandlingskoncept till klinisk fas och arbeta med bolagets innovativa experter för att signifikant förbättra vården av svårt sjuka patienter”, säger Joachim Forsgren, tillträdande Chief Medical Officer för Kancera AB.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var per den en 14 oktober 2016 över 7800. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida;
http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 kl. 08:30 CET.

Tillbaka