Kancera utser ett vetenskapligt råd med ledande forskare inom kardiologi och immunologi

2020-12-21

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att bolaget har inrättat ett vetenskapligt råd (Scientific Advisory Board) bestående av tre ledande forskare inom områdena klinisk kardiologi och immunologi. Gruppen möjliggör en effektiv och omfattande kunskapsöverföring till Kancera från forskningsfronten och kan därmed bidra till hög kvalitet och träffsäkerhet i bolagets kliniska studier.

”Vi är stolta och hedrade av dessa internationellt ledande forskares intresse för Kancera och vårt fraktalkinprojekt. De kommer att bidra med omfattande kompetens och vetenskaplig vägledning inom våra kärnområden. Medlemmarnas kunskap är särskilt värdefulla vid planeringen och utformningen av framtida kliniska studier för att på bästa sätt tydliggöra den medicinska och kommersiella potentialen för Kanceras läkemedelskandidater”, säger Thomas Olin, vd på Kancera AB.

Medlemmarna i det vetenskapliga rådet deltar som fristående forskare och företräder därmed inte sina lärosäten i denna roll. Medlemmarna är:

Petter Brodin, docent i systemimmunologi vid Science for Life Lab och läkare på Karolinska sjukhuset.

Peter Libby, professor i medicin vid Harvard Medical School och läkare på Brigham and Women’s Hospital, specialiserad på kardiovaskulär medicin.

Ioakim Spyridopoulos, professor i kardiovaskulär gerontologi vid Newcastle University och läkare på Freeman Hospital, specialiserad på behandling av akut hjärtattack.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, verkställande direktör: 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver forskning och läkemedelsutveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm i syfte att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka