Kancera – uppdatering om nyemissionen

2016-06-20

Vid Kanceras extra bolagsstämma den 22 april 2016 beslutades om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av högst 20 785 072 units. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Därutöver beslutades om en s.k. övertilldelningsoption av 4 miljoner units, vilken utnyttjats till fullo. Emissionskursen var 2,50 SEK per unit.

Emissionsgaranterna och Kanceras finansiella rådgivare Günther & Wikberg Fondkommission AB (G&W) erhåller arvode i form av units. Garanterna erhåller i enlighet med bolagsstämmans beslut 1 747 200 units. G&W erhåller 1 173 083 units. Emissionen till G&W har nu beslutats av Kanceras styrelse med stöd av årsstämmans bemyndigande.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare med fler än 500 aktier uppgick per den 31 mars 2016 till 7900. FNCA Sweden AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Tillbaka