Kancera; Uppdatering angående ROR projektet

2013-08-20

Kancera rapporterar framsteg i utvecklingen av ett ROR-hämmande läkemedel mot cancer. Substansen KAN0439365 är effektiv mot cancerceller från patienter och visar god metabol stabilitet i leverceller och blod från människa. KAN0439365 är den första i en ny generation av ROR-hämmare som uppfyller de krav som bolaget ställer på en läkemedelskandidat i dessa avseenden.

I syfte att minska risken i den fortsatta utvecklingen av ett ROR hämmande läkemedel avser Kancera att även ta fram en läkemedelssubstans som fungerar i djur/gnagare för effekt- och säkerhetsstudier. Även i detta arbete har framsteg gjorts, dock kvarstår delsteg mot start av effekt och säkerhetsstudier i djur samt leverans av en läkemedelskandidat under hösten 2013.

KAN0439365 visar efter 24 timmar in vitro en betydligt högre dödande effekt mot cancerceller från behandlingsresistenta patienter än det nya och banbrytande läkemedlet Ibrutinib* som nu är på väg ut på marknaden. Studierna är gjorda i blodprover från patienter som har cancersjukdomen KLL i långt framskriden fas där dagens mest använda läkemedel mot denna sjukdom, Fludarabin, inte längre är verksamt. Dessa resultat pekar mot att Kanceras ROR-hämmare kan komma att utgöra en unik behandling för en grupp patienter som idag inte är behandlingsbara.

Kancera har även agerat för att stärka bolagets patentportfölj inom ROR-projektet. För att förlänga den tid som Kancera kan skydda nya näraliggande uppfinningar av ROR-hämmare har bolagets första patentansökan återkallats och ersatts av en ny ansökan EP13180941.0. med ett starkare skyddsomfång. Vidare har Kancera registrerat nationella ansökningar för humana monoklonala antikroppar mot ROR i USA, Europa, Indien och Kina.

*           Ibrutinib™  är en hämmare av kinasenzymet BTK

**         KLL är den vanligaste kroniska formen av leukemi hos vuxna, kronisk lymfatisk leukemi

Om ROR-projektet

ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- hud-och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka