Kancera tilldelas 950 000 € för utveckling av läkemedel mot svåra parasitsjukdomar

2013-08-22

Kancera har tillsammans med internationella forskargrupper i projektet A-PARADDISE tilldelats ett anslag från Europeiska Unionens Sjunde Ramprogram för att utveckla läkemedel mot de svåra parasitsjukdomarna malaria, schistosomiasis, leishmaniasis och Chagas sjukdom. Det tre-åriga projektets totala anslag uppgår till 6 M€ varav Kanceras del om ca 950.000 € är störst.

Kancera har tidigare i år framgångsrikt slutfört EU-projektet SEtTReND inom vilket substanser utvecklats som avdödar parasiten Schistosoma. Dessa substanser kommer inom ramen för det nya A-PARADDISE projektet att vidareutvecklas i riktning mot ett nytt och välbehövligt läkemedel för behandling av en eller flera allvarliga parasitsjukdomar som orsakar betydande global sjuklighet och dödlighet. Enligt WHO lider uppskattningsvis 480 miljoner människor av någon av de fyra parasitsjukdomar som projektet riktar in sig på och de orsakar ca 900 000 dödsfall per år.

De hittills utvecklade substanserna är högaktiva hämmare mot två epigenetiska målprotein i parasiten Schistosoma. Inom projektet, som startar 1a februari 2014, kommer hämmare mot ytterligare epigenetiska målproteiner i dessa parasiter att utvecklas. Kancera är det enda läkemedelsutvecklande bolaget i A-PARADDISE konsortiet och väl positionerat för att kommersialisera de läkemedelskandidater som bolaget utvecklar och äger tillsammans med sina partners.

Hämmare mot de motsvarande epigenetiska humana målproteinerna utgör möjliga terapier mot cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

Om A-PARADDISE
A-PARADDISE (Anti-Parasitic Drug Discovery in Epigenetics) är ett EU-finansierat projekt (avtal n° 602080) som syftar till att identifiera nya målproteiner för antiparasitisk läkemedelsutveckling samt utveckla redan tillgängliga led-substanser mot schistosomiasis till läkemedelskandidater. Projektet kommer också att utveckla led-substanser och eventuellt läkemedelskandidater mot målproteiner i följande parasiter (sjukdomar): Leishmania (leishmaniasis), Trypanosoma cruzi (Chagas sjukdom) och Plasmodium falciparum (malaria). A-PARADDISE projektet bygger vidare på det nyligen avslutade och mycket framgångsrika SEtTReND projektet som var fokuserat mot schistosomiasis.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser
.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka