Kancera startar idag studie i covid-19 patienter

2020-09-30

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att screening av covid-19-patienter för den kliniska fas II-studien av KAND567 startar idag. Studien som genomförs i samarbete med Capio S:t Görans sjukhus och Petter Brodin’s forskargrupp på SciLifeLab syftar till att studera effekt av KAND567 på immunsystemet, lungfunktion samt rehabilitering. Resultat från studien kommer att analyseras och kommuniceras vid två tillfällen, det första efter att alla patienter har genomgått provtagningar efter dag 7 och det andra efter dag 90.

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Fas II-studien som omfattar 40 covid-19 patienter dokumenterar effekter av peroral administration av KAND567 eller placebo under sju dygn i kombination med bästa standardbehandling. En uppföljande hälsokontroll och provtagning sker efter avslutad behandling samt efter 90 dagar i syfte att följa rehabiliteringen. Under studien utförs strikt objektiva analyser av behandlingseffekt, bland annat i form av syremättnad och respiratorisk kapacitet. Dessutom genomförs en detaljerad kartläggning av immunologisk reglering på cell- och gennivå.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under tredje kvartalet 2020 startat en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka