Kancera sammanfattar hur det tillförda kapitalet från den genomförda företrädesemissionen tillsammans med befintlig kassa kommer användas

2022-11-18

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelade den 16 november 2022 att Bolaget tillförs cirka 46 MSEK före emissionskostnader genom den nyligen genomförda företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 52% av företrädesemissionen totala volym.

Baserat på det faktiska utfallet från den genomförda företrädesemissionen och befintliga likvida medel avser Bolaget att prioritera följande aktiviteter:

  • Slutföra den pågående FRACTAL-studien, en fas IIa-studie mot inflammatorisk hjärtskada
  • Initiera och genomföra fas IIa-studier av KAND567 mot, äggstockscancer
  • Initiera och genomföra fas Ia i friska försökspersoner med KAND145, en ny klinisk läkemedelskandidat

Som ett resultat av utfallet av företrädesemissionen avser Bolaget att reducera nivån på investeringar inom produktion av ny aktiv substans för framtida studier, förberedelser för utveckling av ny klinisk indikation inom inflammation samt även andra tidiga forskningsaktiviteter, vilket innebär lägre kostnader för företagets operativa drift.

Sammanfattningsvis ger det tillförda kapitalet från företrädesemissionen, tillsammans med befintlig kassa, Kancera förutsättningar att genomföra prioriterade kliniska studier för att adressera stora medicinska behov och generera resultat som leder till partnerskap med andra läkemedelsbolag.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med huvudfokus på att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkin är en naturlig signalsubstans som med precision styr både immunceller och cancerceller. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie av effekt mot hyperinflammation efter hjärtinfarkt. Rekrytering av patienter förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av cancer. Fullt finansierade fas I-studier av KAND145 planeras starta i H1 2023.Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.com

Tillbaka