Kancera rekryterar två forskare till det EU-finansierade forskningsprogrammet SYNTRAIN

2017-04-06

KanceraAB (publ) har tidigare meddelat att bolaget inom ramarna för EU:s forskningsprogram SYNTRAIN (ett program inom HORIZON 2020) tilldelats ett forskningsanslag om cirka 500 000 Euro för finansiering av två doktorander under tre år. Kancera AB (publ) meddelar idag att bolaget har anställt två internationella industridoktorander till SYNTRAIN.

De två nyanställda doktoranderna valdes ut efter en omfattande internationell rekryteringsprocess där närmare 200 nyutexaminerade sökande på MSc-nivå konkurrerade om de två tjänsterna.

 De två doktoranderna kommer att bedriva sin doktorandutbildning anknutna till Karolinska Institutet (KI) och utföra sina forskningsarbeten både på Kancera och på KI.

Den ena doktoranden, Anna Huguet Ninou (MSc in Drug Discovery), kommer att studera biologin kring Kanceras målmolekyl PFKFB3 och dess roll i DNA-reparation. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med Thomas Helledays grupp på KI.  Anna har en BSc från Universitat Autònoma de Barcelona och kommer närmast från Vrije Universiteit Amsterdam där hon tog sin MSc examen i Drug Discovery.

Den andra doktoranden, Jemina Lehto (MSc in Physiology and Genetics), kommer att studera en helt ny hypotes kring kopplingen mellan fraktalkin-signalering och DNA-reparation. Även Jemina kommer att arbeta i nära samarbete med forskare på KI. Jemina genomförde sin MSc-utbildning på University of Turku. Hon har under sin utbildning även genomfört utbytesstudier på Ghent University i Belgien, samt på Experimental Therapeutics Centre, A*Star, Singapore.

”Vi är mycket nöjda med att ha lyckats rekrytera dessa högkvalificerade unga forskare och ser fram emot nya spännande forskningsresultat som genereras inom SYNTRAIN-programmet. Vi hälsar Anna och Jemina varmt välkomna till Kancera”, säger Martin Norin, COO på Kancera.

Om SYNTRAIN
SYNTRAIN (The European synthetic lethality training network) strävar efter att identifiera nya molekyler för att förnya framtida bröst- och äggstockscancerbehandlingar.

SYNTRAIN består av världsledande forskare med kompletterande kunskaper i genetisk stabilitet och DNA-skadeprocesser. Konsortiet har en kritisk massa av expertis för att ge en utmärkt utbildning i screeningmetoder, mekanistiska undersökningar och läkemedelsutveckling.

SYNTRAIN är ett nytt europeiskt utbildningsnätverk (ETN), som finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet Horizon 2020.
 

Läs mer om SYNTRAIN på: http://syntrain.ku.dk/

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var per den 13 januari 2017 över 7700 . FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 08:30 CET.

Tillbaka