Kancera rapporterar upptäckt av ny klass av substanser mot cancer

2013-12-03

Kancera rapporterar upptäckt av en ny klass av substanser som slår på Histon-deacetylas 6 (HDAC6) och därigenom styr aktiviteten hos cancercellernas arvsmassa i önskad riktning (epigenetiska måltavlor). Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills givit lovande resultat men begränsats av svåra biverkningar. Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC enzymer. Kanceras upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att förorsaka patienten svåra biverkningar.

Det finns idag två HDAC-hämmare på marknaden för behandling av olika former av T-cells lymfom. Dessa hämmare slår brett på flera medlemmar inom HDAC-familjens enzymer vilket leder till svåra biverkningar bland annat i mage och tarmar. Även risken för signifikant negativ påverkan av hjärtfunktion anses vara stor. Selektiv hämning av HDAC6 väntas minska dessa sidoeffekter, samtidigt som verkan mot cancerceller bibehålls.

Kanceras överraskande upptäckt av dessa selektiva HDAC6 hämmare har gjorts som ett bifynd till Kanceras tidigare EU-finansierade projekt mot snäckfeber. Laboratorietester har visat att Kanceras substanser har förmåga att döda cancerceller och har en signifikant högre selektivitet för HDAC6 än den konkurrerande substansen, ACY-1215 som utvecklats av Boston-baserade Acetylon Pharmaceuticals. ACY-1215 befinner sig för närvarande i tidiga kliniska prövningar (Fas 1b). I juli 2013 förvärvade Celgene en option att för 100 MUSD kontant köpa Acetylon Pharmaceuticals med ACY-1215 som huvudsaklig tillgång.

Kancera avser nu att patentsöka och vidare utvärdera HDAC6-hämmarnas konkurrenskraft för bl.a. behandling av multipel myelom inför beslut om vidare utveckling av en läkemedelskandidat.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka