Kancera rapporterar tillsammans med internationellt forskarlag framgång i utveckling av läkemedel mot svår parasitsjukdom

2013-04-26

Kancera har tidigare rapporterat att högaktiva substanser har utvecklats mot målproteiner i parasiten Schistosoma som årligen orsakar 280 000 dödsfall. Nya data visar att Kancera tillsammans med ett internationellt team av forskare har tagit ytterligare steg i utvecklingen av ett nytt läkemedel mot denna allvarliga infektionssjukdom då god effekt uppnåtts direkt mot parasiterna.

Det finns idag endast ett effektivt läkemedel tillgängligt, Praziquantel, men rapporter om reducerad effekt och resistenta parasitstammar kommer allt oftare och behovet av nya läkemedel är stort.

I samarbete med ledande forskare i Europa och Brasilien har Kancera inom EU-projektet SEtTReND (Schistosoma Epigenetics – Targets, Regulation, New Drugs) lyckats utveckla nya klasser av högaktiva hämmare mot två epigenetiska målprotein i parasiten Schistosoma. Hämmare mot båda dessa målprotein har visat mycket god effekt mot både larver och vuxna parasiter till skillnad från Praziquantel som endast är aktivt mot vuxna parasiter.

Kancera äger tillsammans med sina partners i projektet rättigheterna till gemensamt utvecklade läkemedel mot schistosomiasis. Tillsammans undersöker nu parterna efter slutrapportering av det framgångsrika EU-projektet de goda möjligheter som finns att finansiera en vidareutveckling av substanserna för att få fram detta väl behövda läkemedel.

Hämmare mot de motsvarande epigenetiska humana målproteinerna utgör även möjliga terapier mot cancer och neurodegenerativa sjukdomar.


Om parasitsjukdomen schistosomiasis

Schistosomer är parasitiska plattmaskar som infekterar cirka 200 miljoner individer i över 75 länder i tropiska eller sub-tropiska regioner och orsakar över 280 000 dödsfall per år. Schistosomiasis (sjukdomen kallas även bilharzios eller snäckfeber) är den näst allvarligaste parasitsjukdomen som drabbar människan efter malaria. Utvecklingen av nya läkemedel mot schistosomiasis är högt prioriterat av Världshälsoorganisationen (WHO).

Om SEtTReND

SEtTReND (Schistosoma Epigenetics – Targets, Regulation, New Drugs) är ett EU-finansierat projekt som med stor framgång identifierat och validerat epigenetiska målproteiner samt utvecklat nya klasser av aktiva substanser för att bekämpa parasitsjukdomen schistosomiasis. Projektet har pågått i tre år och har nu slutrapporterats. Forskarlaget består av nio högt kvalificerade partners från Europa och Brasilien, där Kanceras bidrag varit inom projektets läkemedelsutveckling. Se också http://settrend.cebio.org/. Projektet har mottagit finansiering från Europeiska Unionens Sjunde Ramprogram genom bidragsavtal n° 241865.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.


För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka