Kancera rapporterar samarbete med University of California och status för ROR

2013-04-08

Nu inleder Kancera ett samarbete med Professor Thomas Kipps och hans forskargrupp vid University of California, San Diego (UCSD) i syfte att öka kunskapen om ROR i cancer. Samtidigt har Kancera gjort ytterligare framsteg i arbetet med att öka ROR hämmarnas förmåga att slå ut cancerceller från leukemipatienter som inte längre hjälps av tillgängliga läkemedel.

Under samarbetet med UCSD bidrar Kancera med bolagets diagnostiska antikroppar för att underlätta för Professor Kipps grupp att påvisa hur aktivering av ROR-1 korrelerar med aggressiva cancerformers egenskaper. Då Professor Kipps forskargrupp har publicerat ledande forskning om ROR-1 betydelse i bröstcancer och akut myeloisk leukemi, förväntas samarbetet leda till kunskap om hur Kanceras ROR hämmare kan utnyttjas för behandling av ett ökat antal svåra cancersjukdomar.

Kancera har gjort ytterligare framsteg i arbetet med att förbättra ROR hämmarnas läkemedelsegenskaper. Kanceras senast utvecklade ROR hämmare är i laboratoriestudier mer potenta att döda cancerceller från leukemipatienter än flera jämförbara läkemedel som nu är under klinisk utveckling. Förmågan att selektivt döda cancerceller jämfört med friska B-lymfocyter, är fortsatt överlägsen jämtemot alla konkurrenter som har studerats.

Kancera har tidigare även rapporterat att det som nu kvarstår inför valet av läkemedelskandidat som skall prövas i sjukdomsmodeller, av såväl leukemi som solida cancerformer, är att minska nedbrytningen av ROR-hämmarna i levern så att tillräckligt mängd aktivt läkemedel når in i tumören. Kancera har nu kunnat visa hur levern bryter ned ROR hämmare vilket har givit viktig information för vidare utveckling av ROR hämmare mot planenlig levererans av en läkemedelskandidat under 2013. Det återstår dock fortfarande tekniskt och biologiskt utmanande utvecklingssteg innan detta mål har uppnåtts.

Om ROR-projektet

ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1200. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka